Categoriile

Comentarii mai noi

Arhiva

De pe stradă

* Două fetişcane la 12-13 ani se reped să iasă dintr-o curte, dar văzîndu-mă plantat în mijlocul străzii lăturalnice, verificîndu-mi telefonul, scot un strigăt de spaimă şi o iau la fugă pe lîngă gard. “Iooooi, tu, ce m-am speriat! Ioooooi, ni tu cum îmi bate inima! Iooooooooooi, tu, şi mi-am uitat şi ţîgările acasă!”

* În faţa magazinului “C” (AB-ul dispăruse fără urmă), un băieţel la vreo 6 ani, cu băscuţă, burtică de dulciuri şi o doză de Fanta în mînă, o întreabă plîngăcios pe maică-sa: “Da’ tre să-l beu pă tăt acuma?” “Da, be-l repedie că în maşină să-ncălzeşte!”

* Pe malul Someşului, un bătrânel mărunt cu mustăţi de general yankeu aşteaptă să ajungă în dreptul meu ca să-mi urle în ureche: “CE ÎNĂLŢIME AVEŢI?”. “1,92”, îi zic, aproape speriat. Omul zîmbeşte tare, ridică mîna dreaptă cît poate de sus şi îmi zice: “No, ăştia îs doi metri!”

Şi cîte şi mai cîte.

Scrie ceva